სპეც საღებავები

ბარილ კავკასია გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის საღებავებს და სისტემებს, რომლებიც გამოიყენება ზედაპირებისათვის, რომლებიც უნდა მოექცეს, წყალში, მიწაში, სხვადასხვა ქიმიკატებში და ა.შ.  საღებავები იმერსიისათვის.

ამ კატეგორიაში პროდუქცია არ არის