როგორი იქნებოდა მსოფლიო კოროზიისაგან დაცვის გარეშე ?!

დაიცავით თქვენი ინვესტიცია ISO 12944 სტანდარტის თანახმად, Baril-ის მიერ შედგენილი დაფარვის სისტემით
და დააკვირდით თუ რამდენად მარტივია ეს თქვენთვის:

 

4P კონცეფცია

მაგრამ პირველ რიგში:  რა არის ISO 12944?

ISO12944 სტანდარტი შექმნილია იმისათვის, რომ დაეხმაროს ინჟინრებსა და დაფარვის ექსპერტებს საუკეთესო გადაწყვეტილების მიღებაში ამა თუ იმ ზედაპირის კოროოზიისაგან დაცვისათვის.

ISO 12944 პროგრესულად ანაცვლებს რეგიონალურ სტანდარტებს რათა მაქსიმალურად იქნეს მიღწეული კოროზიისგან დაცვის კონტროლი.

ეს გარემოება დაფუძვნებულია ექსპერიმენტის შედეგად, რომელმაც შეამცირა მეტალის დანაკარგის რაოდენობა.

 

რა არის ISO 12944?


გაეცანით დაწვრილებით ISO 12944 სტანდარტს! 

DOWNLOAD (PDF)