საღებავი

ჰოლანდიური წარმოების BARIL-ის ორკომპონენტიანი პოლიურეთანის საღებავები, მეტალის ზედაპირის გრძელვადიანი ექსპლუატაციისათვის. უაღრესად ადჰეზიური, ცვეთა მედეგი, მარილებისა და ქიმიკატების მიმართ მედეგი პოლიურეთანისა და ეპოქსიდური საღებავები. გამოიყენება ცინკის (მოთუთიებულ) ზედაპირის დასაფარადაც.