თბილისის მერი ბატონი კახა კალაძე Galleria Tbilisi - ის ესტუმრა

10/07/2017
მომხმარებელი Lasha bezhanidze

Galleria Tbilisi პროექტზე, რომელსაც დღეს თბილისის მერი ბატონი კახა კალაძე ესტუმრა, მუშაობდა კომპანია ბარილ კავკასია 8 თვის განმავლობაში და პროექტის ყოველ ეტაპზე გამოყენებულია Baril-ის ანტიკოროზიული სისტემები (საღებავები), თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით (ISO12944 С2-3). 

ასევე დაცულია უსაფრთხოების ზომები საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, საყრდენი კოლონები და ხიდები დაფარულია ცეცხლგამძლე საღებავებით. 

Our company Baril Caucasia worked on this project from April to end of November, At every stage of the project are used Baril's anti-corrosive systems (paints), According to international standards (ISO12944 С2-3).

Security measures are also protected by international standards, The sturdy columns and bridges are covered with fireprotection paints.