ჩვენმა კომპანიამ წარმატებით დაასრულა საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის კუთვნილი რეზერვუარების ანტიკოროზიული სამღებრო სამუშაოები, დამუშავდა წყლის ჭავლით და შეიღება 5000 მ3-იანი ოთხი ერთეული ნავთობ რეზერვუარი. ამ პროექტის განხორციელება კიდევ უფრო ცხადყოფს ჩვენი კომპანიის ლიდერობას ბაზარზე. დღევანდელი მდგომარეობით კომპანიის მიერ შესრულებულია 29 ერთეული ნავთობ რეზერვუარის სამღებრო ანტიკოროზიული სამუშაოები, მათ შორის 6 ნავთობ რეზერვუარის დამუშავება მოხდა წყლის ჭავლით, ხოლო 23 ნავთობ რეზერვუარის დამუშავება ქვიშა ჭავლური მეთოდით. 

შერჩეული საღებავების სისტემა:

16838 UniCure HSC (RAL9006)

16838 UniCure HSC (RAL9006)

812 Steelkote PU Finish 60 UV+