წარმატებით დაასრულდა სამუშაოები თბილისში, ბაგებში. დამუშავდა და შეიღება ცეცხლგამძლე საღებავით შენობა ნაგებობის ფერმები და საჩრდილობლები.  სამუშაოები შესრულედა Wagner-ის ფირმის უახლესი სამღებრო აგრეგატის საშუალებით.

საღებავების სისტემა შერჩეული იქნა პროექტის, ლოკაციისა და საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად, ზედაპირის პასიური დაცვა R120 (120 წუთის განმავლობაში). 

ბარილ კავკასია - ერთადერთი ქართული კომპანიაა, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტებით, ახალგაზრდა სპეციალისტებითა და უახლესი აგრეგატებით ანხორციელებს მსგავსი ტიპის სამუშაოებს საქართველოში. 

შერჩეული საღებავების სისტემა:

804 Steelkote Ep Universal

FIRETEX FX2005

Acrolon C237