სამუშაოები დასრულდა დომინოს დიდი დიღმის ფილიალში, დაიფარა ბეტონის ზედაპირი ეპოქსიდური საფარით და შეიღება პოლიურეთანის საღებავით.

საღებავების სისტემა შერჩეული იქნა პროექტის, ლოკაციისა და საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად, ზედაპირის დაცვა თხელშრიანი სისტემით, ნაკლებად აგრესიულ გარემოში. 

ბარილ კავკასია - კომპანია, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტებით, ახალგაზრდა სპეციალისტებითა და უახლესი აგრეგატებით ანხორციელებს მსგავსი ტიპის სამუშაოებს საქართველოში. 

შერჩეული საღებავების სისტემა:

831 Roboton EP Primer

825 Roboton Pu Bodycoat