წარმატებით დასრულდა სამუშაოები თბილისში, რუსთაველის გამზირზე.  შეიღება ანტიკოროზიული და ცეცხლგამძლე საღებავით საოფისე შენობა ნაგებობის ჭერი და კონსტრუქციები.  სამუშაოები შესრულედა Wagner-ის ფირმის უახლესი სამღებრო აგრეგატის საშუალებით.

საღებავების სისტემა შერჩეული იქნა საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად, ზედაპირის პასიური დაცვა R120 (120 წუთის განმავლობაში). 

ბარილ კავკასია - კომპანია, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტებით, ახალგაზრდა სპეციალისტებითა და უახლესი აგრეგატებით ანხორციელებს მსგავსი ტიპის სამუშაოებს საქართველოში. 

შერჩეული საღებავების სისტემა (ცეცხლგამძლე):

804 Steelkote Ep Universal

FIRETEX FX2005

Acrolon C237

შერჩეული საღებავი ჭერისთვის (პროფნასტილისათვის):

191 Poluran Intradur