წარმატებით დაასრულდა სამუშაოები,  ატრაქციონების პარკი "ციცინათელა"-ში. დამუშავდა და შეიღება ატრაქციონი ამერიკული მთები "EXPRESS".  სამუშაოები შესრულედა CLEMCO-ს ფირმის ქვიშაჭავლური 2 ერთეული აპარატით და Wagner-ის ფირმის უახლესი სამღებრო აგრეგატის საშუალებით.

საღებავების სისტემა შერჩეული იქნა ISO12944-C5H თანახმად, რაც გულისხმობს ზედაპირის დაცვას 15 წლის განმავლობაში ზღვის პირა რეგიონებში.

ბარილ კავკასია - ერთადერთი ქართული კომპანია, რომელიც ახალგაზრდა სპეციალისტებითა და უახლესი აგრეგატებით ანხორციელებს მსგავსი ტიპის მასშტაბურ სამუშაოებს საქართველოში.

შერჩეული საღებავების სისტემა:

804 Steelkote Ep Universal

16838 Unicure HSC

812 Steelkote Pu Finish UV+