ჩვენმა კომპანიამ წარმატებით შეასრულა სამუშაოები ქ.ბათუმში, სადაც დამუშავდა წყლის ჭავლით და შეიღება 4 ერთეული ნავთობ რეზერვუარი ზღვის ზოლზე. 

შერჩეული სისტემა:

16838 UniCure HSC (RAL9006)

16838 UniCure HSC (RAL9007)

808 Steelkote PC HS UV+