წარმატებით დაასრულდა სამუშაოები, Gulf-ის საავიაციო ნავთობის შემნახველ ბაზაზე. დამუშავდა და შეიღება 7 ვერტიკალური ფოლადის რეზერვუარზი, ასევე მოხდა რეზერვუარებზე 36 კვ.მ სიდიდის ლოგოს დახატვა საღებავების საშუალებით. სამუშაოები შესრულდა უახლესი ტიპის აგრეგატებით. 

მდგრადობა ზედაპირზე (H).

შერჩეული საღებავების სისტემა:

16838 Unicure HSC

812 Steelkote Pu Finish UV+