წარმატებით დაასრულდა სამუშაოები, ISLET GROUP-ის ნავთობის შემნახველ ბაზაზე. დამუშავდა და შეიღება 12 ვერტიკალური ფოლადის რეზერვუარი, ასევე მოხდა მილები და ესტაკადები. სამუშაოები შესრულედა CLEMCO-ს ფირმის ქვიშაჭავლური 3 ერთეული აპარატით და 2 Wagner-ის ფირმის უახლესი სამღებრო აგრეგატის საშუალებით.

ბარილ კავკასია - ერთადერთი ქართული კომპანია, რომელიც ახალგაზრდა სპეციალისტებითა და უახლესი აგრეგატებით ანხორციელებს მსგავსი ტიპის მასშტაბურ სამუშაოებს საქართველოში.