წარმატებით დასრულდა სამუშაოები ანაკლიაში, დამუშავდა და შეიღება ანაკლია-განმუხურის საფეხმავლო ხიდის რკინის კონსტრუქცია, რომელიც მდებარეობიდან გამომდინარე მიეკუთვნება ყველაზე აგრესიულ გარემოს C5. სამუშაოები შესრულედა CLEMCO-ს ფირმის ქვიშაჭავლური 2 ერთეული აპარატით და Wagner-ის ფირმის უახლესი სამღებრო აგრეგატის საშუალებით.