ჩვენმა კომპანიამ წარმატებით დაასრულა საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის კუთვნილი რეზერვუარების ანტიკოროზიული სამღებრო სამუშაოები, დამუშავდა წყლის ჭავლით და შეიღება 5000 მ3-იანი ოთხი ერთეული ნავთობ რეზერვუარი. ამ პროექტის განხორციელება კიდევ უფრო ცხადყოფს ჩვენი კომპანიის ლიდერობას ბაზარზე. დღევანდელი მდგომარეობით კომპანიის მიერ შესრულებულია 29 ერთეული ნავთობ რეზერვუარის სამღებრო ანტიკოროზიული სამუშაოები, მათ შორის 6 ნავთობ რეზერვუარის დამუშავება მოხდა წყლის ჭავლით, ხოლო 23 ნავთობ რეზერვუარის დამუშავება ქვიშა ჭავლური მეთოდით. 

შერჩეული საღებავების სისტემა:

UniCure HSC 16838

UniCure HSC 16838

812 Steelkote Pu Finish UV+