კომპანია BARIL დაარსდა 1982 წელს და გახლავთ ევროპისა და ამერიკის ერთ-ერთი ლიდერი კომპანია ანტიკოროზიულ და დამცავ საღებავების წარმოებაში. BARIL-ის საღებავები გამოიყენება ნებისმიერი ტიპის მეტალის კონსტრუქციის, ნავთობ ტერმინალების, ხიდების, ელექტრო სადგურების, სპეც. ტექნიკის, მილსადენების, კონტეინერების, საკვები პროდუქტების და სხვა დანიშნულების ავზების, შენობების, სასაწყობე ფართების ბეტონის იატაკების და სხვა ობიექტების ზედაპირების დასაფარად. ასევე გთავაზობთ ცეცხლგამძლე საღებავებს.
კომპანია წარმოდგენილია მსოფლიოს 18 ქვეყანაში.

საქართველოში კომპანია ბარილ კავკასიამ დაიწყო მუშაობა 2016 წლის მაისში და უკვე მრავალ მნიშვნელოვან საერთაშორისო პროექტებში მიიღო მონაწილეობა, როგორიცაა ახალი სავაჭრო ცენტრების მშენებლობა თანამედროვე უსაფრთხო სტანდარტებით (ცეცხლგამძლე საღებავები), ახალ მაგისტრალზე ხიდების მშენებლობა (პოლიურეთანის სისტემები), ნავთობ ტერმინალების მომარაგება პოლიურეთანისა და ეპოქსიდური საღებავებით, წყლის გამწმენდი სადგურების მშენებლობა მაღალ მთიან რეგიონებში (საღებავი რომელიც უძლებს -30 გრადუს ყინვას) და სხვა მსგავს პროექტებში სადაც მნიშვნელოვანია ზედაპირის საიმდეო დაცვა ამა თუ იმ გარემოპირობებისაგან! 

სპეციფიკურობიდან გამომდინარე საღებავს ესაჭიროება პროფესიონალურად გამოყენება ვინაიდან მოხდეს მისი სწორად ექსპლუატაცია,  კომპანია ბარილ კავკასია ასევე მუშაობს სერვისზე. 

დაფუძვნების დღიდან კომპანიის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს ინოვაციური ტექნოლოგიური ხაზის განვითარებას. შესაბამისად ჩვენ იდეებით ვპასუხობთ ყველა თანამედროვე გამოწვევებს, რაც საშუალებას გვაძლევს შემოგთავაზოთ ხარისხიანი ინოვაციური პროდუქტები დაბალი ფასებითა და მოწოდების უმოკლესი ვადებით. ეს კონცეფცია გახდა ორგანიზაციის შინაგანი კულტურა.

შედეგი მიღწეულია იმითი, რომ ყველა ვმუშაობთ ერთი მიზნისათვის. ჩვენი გუნდის სულისკვეთებაა, რომ მომხმარებელს ყოველდღიურად მივაწოდოთ სრულყოფილი და განახლებული პროდუქცია. ეს ყველაფერი დაფუძვნებულია კვალიფიცირებული კადრების მომზადებითა და მათი პროფესიული განვითარებით.